"All experiences are preceded by mind, having mind as their master, created by mind."

Bouddha

"No problem can be solved 

from the same level of consciousness that created it."

Einstein

"The garden of the world has no limits, 

except in your mind."

Rumi

                                 Realize Now

Coaching-Healing-Transformation

- Mindset Coaching - Touch of Matrix - Matrix Energetics -

Hoe begroet je elke nieuwe dag? 

Leid je een geïnspireerd leven? 

Kom je elke dag dichter bij de realisatie van je doelen? 

Heb je al meerdere pogingen ondernomen zonder succes?

Ben je op zoek naar jezelf en je ware doel? 

Loopt alles als vanzelf? 

Ontbreekt magie en mirakel in je dagelijks leven? 


Dan bent u bij Realize Now aan het juiste adres!

Hallo daar en welkom bij Realize-Now! Ik weet niet wie je bent of hoe je hier bent gekomen maar ik ben blij dat je hier bent. Mijn naam is Wim en ik ben een online mindset coach en een specialist in Touch of Matrix en Matrix Energetics. 

Ik help (ondernemende) mensen met het ontwikkelen van een mindset die bijdraagt aan het behalen van doelen, wensen en dromen. Zonder de juiste mindset zijn de meeste ondernemingen gedoemd om na lang en hard werken ondermaatse reslutaten te behalen en zelfs te falen. 

Onze resultaten en ons wereldbeeld worden bepaald door onze paradigma’s, dit zijn (onderbewuste) overtuigingen, veronderstellingen en manier van denken die ons gedrag bepalen. Onze paradigma’s worden voor het grootste deel gevormd in onze eerste 7 levensjaren en het worden vaak de stemmetjes in je hoofd die heel je leven bij je blijven. 

You are your ony problem and your only solution.

Het goede nieuws is dat onze onderbewuste programma’s verandert kunnen worden. 

Bij Realize Now gaat alles om diepgaande verandering van ons innerlijke zodanig dat onze uiterlijke omstandigheden kunnen veranderen. Alle bewustwording en veranderingen gebeuren in het nu. Het nu is een accumulatie van het verleden, de toekomst wordt bepaald door het bewustzijn in het nu. 

Principes

De principes die gehanteerd worden bij Realize Now zijn geworteld in de quantum fysica dat alles bestaat uit energie en vibratie. Jouw denken en bijgevolg jouw emoties zenden een bepaalde vibratie uit. Deze specifieke vibratie bepaalt hoe jouw innerlijke en uiterlijke realiteit er uitzien. Verander je denken en je voelen en je realiteit vandert vanzelf.

Het grootste deel van onze gedachten en gedragingen zijn automatisch geprogrammeerd in ons onderbewuste. Door eenvoudige oefeningen kunnen we deze automatismen in het bewuste brengen en herprogrammeren.

De healingssessies die aangeboden worden zijn vooral gebasseerd op Touch of Matrix en Matrix Energetics. Met grote regelmaat worden er groepsmatrix sessies georganiseerd.

Bij Realize Now wordt u op zorgvuldige en professionele wijze begeleid door uw coachingstraject of healingsessie op weg naar realisatie.

Touch of matrix en Matrix Energetics

Veel gebruikte methodes bij Realize Now zijn Touch of Matrix en Matrix Energetics. Touch of Matrix en Matrix Energetics zijn modernebehandelmethodes die werken met het universele veld van bewustzijn oftewel het kwantum veld. In het kwantum veld is de informatie van werkelijk alles aanwezig als potentieel, ook alles wat nodig is voor transformatie. Vanuit de verbinding met het universele veld wordt o.a. het zelfhelend vermogen van het lichaam geactiveerd.

Een groot voordeel van Touch of Matrix en Matrix Energetics is dat klachten of thema's op alle niveau's tegelijk te benaderen zijn: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. 

Wat is het verschil tussen Touch of Matrix en Matrix Energetics? 

Touch of Matrix hanteert een directere aanpak. Als er bijvoorbeeld van schouderklachten sprake is, wordt er rechtstreeks aan de schouders gewerkt. De oorzaken en gevolgen van de klacht worden uit je systeem geprogrammeerd en de gewenste informatie wordt in je systeem geprogrammeerd. 

Matrix Energetics benadert diezelfde schouderklacht door net niet aan de schouder te werken maar gaat uit van het principe dat alles verbonden is en als er iets veranderd op een bepaald niveau, de andere niveau's mee veranderen. Het is dus een indirecte benadering vaak vergezeld met veel fantasie, die een verschuiving in de bewustzijnspatronen teweeg brengt. 

Hoewel Touch of Matrix en Matrix Energetics een geheel andere praktische benadering hanteren zijn beide methoden toch heel compatibel wat leidt tot verbluffende resultaten. 

De beste manier om er achter te komen wat dit voor jou kan betekenen is het beleven. 

Kom er achter en maak een afspraak!

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.