Disclaimer

De technieken en middelen ingezet door Realize Now zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Touch of Matrix™ en Matrix Energetics zijn een gereedschap of middel, niet het enige middelen. Realize Now sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. Realize Now neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Realize Now onthoudt zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix of Matrix Energetics en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel Realize Now fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met de aangereikte tools en middelen doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de behandelaar, trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.