"All experiences are preceded by mind, having mind as their master, created by mind."

Bouddha

"No problem can be solved 

from the same level of consciousness that created it."

Einstein

"The garden of the world has no limits, 

except in your mind."

Rumi

                                 Realize Now

Coaching-Healing-Transformation

- Mindset Coaching -  Matrix Dynamics -

Ben je op zoek naar jezelf en je ware doel?  

Leid je een geïnspireerd leven? 

Wil jij een leven vol magische momenten? 

Kom je elke dag dichter bij de realisatie van je doelen? 

Heb je al meerdere pogingen ondernomen zonder succes?

Denk je dat er meer in je leven zit dan dat je er al hebt uitgehaald? 


Realize Now (or never)

Mijn naam is Wim,  een gespecialiseerde online Mindset Coach en een Expert in het begeleiden van transformatieve processen met Matrix Dynamics

Mijn missie: ondernemende en op groei gerichte  mensen ondersteunen met het ontwikkelen van een gouden mindset die bijdraagt aan het behalen van elk doel en elke droom. 

Zonder de juiste mindset zijn de meeste ondernemingen gedoemd om na lang en hard werken ondermaatse reslutaten te behalen en zelfs te falen. 

Al de resultaten in jouw leven en de manier waarop jij naar de wereld kijkt worden bepaald door onze paradigma’s. Paradigma's zijn (onderbewuste) overtuigingen, veronderstellingen en manier van denken die onze gewoonten en  gedrag controleren. Onze paradigma’s worden voor het grootste deel gevormd in onze eerste zeven levensjaren. Het zijn de positieve maar ook de negatieve stemmetjes in je hoofd die er voor zorgen dat je juist wel of geen actie zal ondernemen. Met andere woorden je paradigma's houden je klein of maken je groot. Wat jij gelooft, wordt jouw realiteit. Je gedachten zijn de oorzaak van alles en je resultaten het gevolg. 

You are your ony problem and your only solution.

Het goede nieuws is dat je onderbewuste programma’s vanaf vandaag verandert kunnen worden. 

Bij Realize Now wordt de focus gelegd op diepgaande en blijvende verandering oftewel transformatie. 

Transformatie begint bij het innerlijke zodanig dat onze uiterlijke omstandigheden mee kunnen veranderen. 

Alle bewustwording en veranderingen gebeuren in het NU. 

Het NU is een accumulatie van het verleden, de toekomst wordt bepaald door het bewustzijn in het NU. 

Wat is het verschil tussen Touch of Matrix en Matrix Energetics? 

Touch of Matrix hanteert een directere aanpak. Als er bijvoorbeeld van schouderklachten sprake is, wordt er rechtstreeks aan de schouders gewerkt. De oorzaken en gevolgen van de klacht worden uit je systeem geprogrammeerd en de gewenste informatie wordt in je systeem geprogrammeerd. 

Matrix Energetics benadert diezelfde schouderklacht door net niet aan de schouder te werken maar gaat uit van het principe dat alles verbonden is en als er iets veranderd op een bepaald niveau, de andere niveau's mee veranderen. Het is dus een indirecte benadering vaak vergezeld met veel fantasie, die een verschuiving in de bewustzijnspatronen teweeg brengt. 

Hoewel Touch of Matrix en Matrix Energetics een geheel andere praktische benadering hanteren zijn beide methoden toch heel compatibel wat leidt tot verbluffende resultaten. 

De beste manier om er achter te komen wat dit voor jou kan betekenen is het beleven. 

Kom er achter en maak een afspraak!

Principes

De principes die gehanteerd worden bij Realize Now zijn geworteld in de quantum fysica dat alles bestaat uit energie en vibratie. Jouw denken en bijgevolg jouw emoties zenden een bepaalde vibratie uit. Deze specifieke vibratie bepaalt hoe jouw innerlijke en uiterlijke realiteit er uitzien. Verander je denken en je voelen en je realiteit vandert vanzelf.

Het grootste deel van onze gedachten en gedragingen zijn automatisch geprogrammeerd in ons onderbewuste. Door eenvoudige oefeningen kunnen we deze automatismen in het bewuste brengen en herprogrammeren.

Bij Realize Now wordt u op zorgvuldige en professionele wijze begeleid door uw coachingstraject of healingsessie op weg naar realisatie.

Matrix Dynamics

De meest gebruikte methode bij Realize Now is Matrix Dynamics. 

Matrix Dynamics is een moderne behandelmethodes die werkt met het universele veld van bewustzijn oftewel het kwantum veld. In het kwantum veld is de informatie van werkelijk alles aanwezig als potentieel, ook alles wat nodig is voor transformatie, heling, geluk, overvloed etc. Vanuit de verbinding met het universele veld kan de ongewenste informatie gedeprogrammeerd en de gewenste informatie geïnstalleerd worden in jouw systeem .

Een groot voordeel van Matrix Dynamics is dat klachten of thema's op alle niveau's (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) tegelijk te benaderen zijn zonder zelfs de oorzaak te hoeven weten.